ROZVOD MANŽELSTVÍ - ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Rozvod manželství - advokátní kancelář / úschova

advokátní kancelář Rozvod manželství a role zkušených právníků
Me

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Rozvod manželství

Rozvod

NESPORNÝ ROZVOD MANŽELSTVÍ

Manželství lze rozvést i formou tzv. nesporného rozvodu v takových případech, kdy jsou pro takový postup splněny všechny zákonné podmínky: od data sňatku uplynulo 12 měsíců, manželé spolu více jak 6 měsíců nežijí a na rozvodu se dohodli, soud pro péči o nezletilé děti vydal rozhodnutí a soudu je předložena písemná dohoda o vypořádání společného movitého a nemovitého majetku včetně dohody o rozdělení finančních závazků / půjček vzniklých za celou dobu trvání manželského vztahu.

Jak podat žalobu o, resp. žádost o rozvod? Jak v takovém případě postupují soudy u případného stanovení výše výživného k nezletilým osobám?

 

Komentáře  0


Advokátní úschova

ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVA

Ǔschova listin, cenností, dokumentace

Institut smlouvy o úschově pracuje s předpokladem, že uložení kupní částky, cenností, případně dokumentace u třetí strany (v tomto případě právní zástupce) obě smluvní strany motivuje dodržet dohodu o budoucím postupu a tím snižuje riziko, že jedna nebo více z nich tuto dohodu / smlouvu poruší. Podmínky popsané detailně v písemné smlouvě o úschově upravují případný budoucí postup v situaci / situacích, kdy jedna ze smluvních stran uzavřenou dohodu nedodrží byť i jen zčásti. V takové situaci pověření právníci postupují závazně dle dohody popsané ve smlouvě o úschově. Součástí smlouvy může být i ustanovení o odpovědnostech advokátů za případné porušení smluvních ustanovení a to včetně odpovědnosti hmotné. Tato odpovědnost by později limitovala právní nárok na náhradu škody vzniklé nedodržením postupu.

Jaké jsou náležitosti pro uzavření smlouvy a současně i možnosti omezení rizik a právní odpovědnosti? Jaká je běžná cena advokátní úschovy typická pro kupní smlouvu na nemovitosti, obchodní, společenské a podílnické smlouvy a další běžné životní situace? Ceny se odvíjí / liší v závislosti na riziku a hodnotě odvislé od předmětu smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami za spolupráce právníků jedné nebo (nejlépe) obou zůčastněných stran

Na každé jednání je vhodné se přípravit a vědět předem, jakého cíle, to jest jakého jednoznačného závěru, je potřeba dosáhnout. Pročtěte si internetové diskuse na toto a související témata, udělejte si vlastní závěry a teprve ty poté projednávejte s cílem získat konečnou a závaznou odpověď. Nezapomeňte si pořizovat poznámky a to včetně zmíněných zákonů a paragrafů jako zdrojů tvrzení. Ve většině případů je v budoucnosti budete potřebovat už jen pro urychlení a zpřesnění diskuze.

Komentáře  0

advokatni kancelar

SLUŽBY ADV. KANCELÁŘE

Služby poskytované při rozvodu manželství


Články


ZÁLOŽKY

Dohoda manželů Advokát Vypořádání majetku Děti Písemná dohoda Advokáti Praha ČAK PodmínkyPrávní úschova - cena
CZIN.eu