ROZVOD MANŽELSTVÍ - ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Rozvod manželství - advokátní kancelář / úschova

Advokátní kancelář Rozvod manželství a role zkušených advokátů
Me

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Rozvod manželství

Rozvod

NESPORNÝ ROZVOD MANŽELSTVÍ

Rozvod manželství formou tzv. nesporného rozvodu lze, pokud jsou splněny zákonné podmínky: od uzavření manželství uplynulo 12 měsíců, manželé spolu více jak 6 měsíců nežijí a na rozvodu se dohodli, soud pro péči o nezletilé děti vydal rozhodnutí a soudu je předložena písemná dohoda o vypořádání společného movitého a nemovitého majetku včetně dohody o rozdělení finančních závazků / půjček vzniklých za doby trvání vztahu.

Jak podat žalobu o rozvod, resp. žádost o rozvod? Jak postupují soudy u případného stanovení výše výživného k nezletilým osobám?

 

Komentáře  0


Advokátní úschova

ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVA

Ǔschova listin

Úschova pracuje s předpokladem, že uložení kupní částky, případně dokumentace, u třetí strany smluvní strany motivuje a tím snížuje riziko, že jedna nebo více z nich poruší uzavřenou dohodu/smlouvu. Podmínky detailně popsané v písemné smlouvě o úschově upravují případný budoucí postup v případě, kdy jedna ze smluvních stran uzavřenou dohodu nedodrží, byť jen zčásti. V takové situaci advokáti postupují dle dohody popsané ve smlouvě o advokátní úschově.

Jaké jsou náležitosti pro uzavření smlouvy a současně i možnosti omezení rizik? Jaká je běžná cena advokátní úschovy typická pro kupní smlouvu na nemovitosti, obchodní smlouvy a další běžné životní situace?

Komentáře  0

advokatni kancelar

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Rozvod manželství - advokátní úschova - advokátní kancelář


Články


ZÁLOŽKY

Rozvod Nesporný rozvod Dohoda manželů Advokátní kancelář Vypořádání majetku Děti Písemná dohoda Advokát ČAK Podmínky pro nesporný rozvodAdvokátní úschova - cena

CZIN.eu